De forgiftede bolcher


Da jeg for mange år siden læste jura fik jeg at vide, at juridisk embedseksamen var den næst-sværeste eksamen, der eksisterede. Den sværeste var kinesisk mandarin-eksamen.


Det var nu nok en overvurdering af juraen, men der er næsten ingen grænser for, hvad man kan komme ud for som advokat, som f.eks. da jeg kom på kontoret en sur, kold og regnfuld efter­årsmorgen for mange år siden, og der sad en lille, lidt forskræmt og afmagret kvinde og ventede i forkontoret. Hun var ganske tidligt om morgenen taget afsted fra en af nabobyer­ne i et desperat forsøg på at få den hjælp, som hun forgæves havde søgt at få i sin hjemby. Hun havde mægtige fjender som ustandseligt for­fulgte hende. Det mest skræmmende var, at hun ikke vidste, hvem fjenderne var, men de var i hvert fald en levende realitet for hende. Livet var efter­hånden blevet utåle­ligt, for hun kunne end ikke købe mad, uden at den blev forgiftet, før hun fik det udleveret i forret­ningen, og det fik hende til helt at sygne hen. Selv noget så uskyldigt som en pose bolcher, kunne hun ikke have i fred. Som bevis trak hun en pose snaskede bolcher op af frakke­lommen. Den var købt på banegården i Kolding straks efter at hun var ankommet med toget, men fjen­derne havde været endnu hurti­gere end hende, for det det var lykkedes dem at forgifte bolcherne. Prøv bare at smage, sagde hun. Jeg takkede høfligt, men undlod at smage på de forgiftede bolcher. Jeg havde trods alt ingen uddannelse, der kvalificere­de mig til at spore gifte, og hvis de var så farlige som hun sagde, ville jeg måske være ude af stand til at hjælpe nogen fremover, hvis jeg spiste af dem.


Hvad skal man gøre i en sådan situation? Kvinden trængte til hjælp, det var klart. Men det var ikke noget som en ung advo­katfuldmægtig kunne klare, for sygdoms­erkendelsen manglede totalt, og enhver tale om at søge læge, eller psykiatrisk hjælp blev optaget som en grov fornærmelse. Der var til sidst ikke anden udvej tilbage end at henvise til mere erfaren kollega. Det viste sig senere, at heller ikke han kunne hjælpe. Juraen spillede totalt fallit.


Jens Ole Viuff